Toetscentra.nl

Via deze portal is het mogelijk om examens op te starten.
Klik op de naam van de organisatie waarvan het examen opgestart moet worden.

Onze aanpak

Mededeling

Onderhoudsaankondiging

In het weekend van 21 en 22 januari vindt er onderhoud plaats aan de TeleToets-omgeving bij Andriessen.

Gedurende deze tijd zal toegang tot TeleToets beperkt of niet mogelijk zijn.
Vanaf 23 januari is TeleToets weer bereikbaar.